transport chorych  

Całodobowa Centrala Alarmowa  

+48 782 961 999 

lub +48 666 937 999

Transport sanitarny „daleki” w poz

Transportem sanitarnym „dalekim” w POZ jest świadczenie, które przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy POZ, gdy konieczne jest przewiezienie pacjenta na odległość przekraczającą 120 km w obie strony.

Ze świadczeń prywatnego transportu medycznego „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać, gdy z przyczyn losowych korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski lub poza jej granicami. W pierwszym przypadku pacjent może skorzystać z przewozu „dalekiego” POZ gdy:

  • stan jego zdrowia nie pozwala mu na samodzielne dotarcie do poradni specjalistycznej: prywatny przejazd sanitarny obejmuje wtedy przejazd od znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta placówki medycznej do poradni specjalistycznej i z powrotem,
  • gdy musi skorzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych: przejazd obejmuje prywatny transport medyczny w obie strony, gdy pacjent, ze względu na stan zdrowia, nie może samodzielnie dotrzeć do poradni specjalistycznej.

 

ambulans poz

Z usług transportu sanitarnego „dalekiego” POZ można skorzystać także podczas korzystania z opieki zdrowotnej poza granicami Polski. Świadczenia mogą obejmować wówczas:

prywatny transport medyczny do domu: przejazd realizowany jest od granicy Polski do miejsca zamieszkania. Pacjent może skorzystać z niego w sytuacji, gdy korzysta z opieki medycznej za granicą, a jego stan – choć stabilny – nie pozwala mu na samodzielny powrót do domu,

prywatny transport medyczny do szpitala: świadczenie obejmuje przewiezienie pacjenta od granicy Polski do szpitala położonego najbliżej miejsca jego zamieszkania, w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia. Pacjent może skorzystać ze świadczenia, kiedy stan jego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu ze szpitala i przejazd ambulansem.

Prywatny transport sanitarny „daleki” POZ realizowany jest na podstawie wniosku. Powinno do niego być dołączone zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza szpitala, w którym udzielono pacjentowi świadczeń szpitalnych. Wniosek powinien także zawierać opis niesprawności pacjenta, wystawione przez lekarza POZ potwierdzenie o zasadności usługi, wskazanie realizatora prywatnego transportu medycznego i informację, czy przejazd dotyczy kontynuowania czy zakończenia leczenia.