transport chorych  

Całodobowa Centrala Alarmowa  

+48 782 961 999 

lub +48 666 937 999

TRANSPORT SANITARNY W POZ

Kto może skorzystać z przewozu?

Świadczenia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pacjent może skorzystać z prywatnego przewozu sanitarnego w sytuacji, gdy:

  • wymaga on leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • konieczne jest zachowanie ciągłości leczenia realizowanego przez lekarza POZ,
  • wymaga on przewozu sanitarnego z miejsca zamieszkania do szpitala, gdzie będzie poddany leczeniu stacjonarnemu,
  • konieczny jest przewóz pacjenta w celu badań lub innych zabiegów i procedur medycznych wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ.

Transport sanitarny POZ odbywa się nowoczesnym ambulansem i realizowany jest na podstawie skierowania lekarza POZ. Świadczenie obejmuje przewóz do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku, które realizowane są w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania pacjenta.

ambulans poz